ANAF propune modificarea Declarației informative D394

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să modifice Declarația informativă D394 prin introducerea, în respectivul formular, în cadrul operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă, a livrării de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă. În acest sens, ANAF a elaborat și publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de ordin pentru modificarea OPANAF nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 296/2020, la art. I, pct. 168 a fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin introducerea lit. l) la art. 331 alin. (2) , în sensul completării operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă cu livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2). 

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by