MMAP: În dezbatere publică, proiectul formularului „Declarație privind produsele din plastic de unică folosință”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind produsele din plastic de unică folosință” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia. Proiectul a fost promovat ca urmare a necesității asigurării cadrului legal aplicabil pentru declararea anuală la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cantităților introduse pe piață în anul precedent celui în care raportează, de către operatorii economici care introduc pe piața națională produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A și din partea F din anexa la OG nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Potrivit inițiatorilor, proiectul urmează să asigure un acces direct, facil și rapid al operatorilor economici la serviciul electronic de întocmire și depunere a „Declarației privind produsele din plastic de unică folosință“. Totodată, acesta va asigura colectarea informațiilor necesare pentru transmiterea către Comisia Europeană a unui raport conținând următoarele:

date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la OG nr. 6/2021 (respectiv: pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora; recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care: a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet; b) sunt de regulă consumate din recipient; c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fastfood sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produsele alimentare), care au fost introduse pe piața națională în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu art. 4 alin. (1) din OG nr. 6/2021. Potrivit articolului menționat, operatorii economici care introduc pe piața națională aceste produse sunt obligați: a) să reducă progresiv cantitățile introduse pe piață astfel: 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 și 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022; b) să declarare anual la Administrația Fondului pentru Mediu cantitățile introduse pe piață în anul precedent celui în care raportează; c) să raporteze anual măsurile adoptate pentru atingerea țintelor menționate la lit. a) către autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei, până la data de 1 februarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by