A fost reglementată competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

În Monitorul Oficial nr. 1.225 din 23 decembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 2.021/2021 al ANAF privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 11/2021 au fost aduse o serie de  modificări și completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, fiind prevăzute dispoziții referitoare la competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Potrivit dispozițiilor art. I pct. 4 coroborate cu cele ale art. VI alin.(1) din OG nr. 11/2021, competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii, revine organului fiscal teritorial din cadrul ANAF, stabilit prin ordin al președintelui instituției.

Potrivit reprezentanților ANAF, prin această modificare legislativă, s-au creat premisele unei mai bune comunicări cu contribuabilul – persoana fizică, în sensul că pe toate domeniile de activitate ale ANAF, cu excepția înregistrării fiscale, acesta va fi administrat de un singur organ fiscal. Astfel, contribuabilul va avea ca punct de legătură cu admnistrația fiscală, un singur organ fiscal, față de situația actuală, când trebuia să se adreseze unuia sau mai multor organe fiscale, în funcție de unde se află sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală.

Prin OPANAF nr. 2.021/2021 privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se urmărește atât competența de administrare a acestor obligații fiscale, cât și procedura de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by