ANAF a publicat Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabiliGhidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate. Potrivit documentului, contribuabilii persoane fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din străinătate au obligația să declare veniturile și să plătească impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

În Ghid sunt menționate categoriile de contribuabili care au obligația declarării veniturilor realizate din străinătate prin depunerea declarației unice. De asemenea, se precizează că sumele înscrise în declarația unică se exprimă în moneda națională a României.

Declarația unică se depune astfel:

prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual” (SPV);
  • pe site-ul www.e-guvernare.ro.

în format hârtie, declarația unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Organul fiscal competent pentru primirea declarației unice este:

  • organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  • organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se depune până la data de 25 mai inclusiv, a fiecărui an.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by