ANAF va modifica formularul „Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare, că, potrivit prevederilor alin. (1) ale art. 181 (Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central) din Codul de procedură fiscală, așa cum au fost modificate prin Legea nr. 295/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite prin decizii de impunere emise de organul fiscal, se datorează penalitate de nedeclarare, astfel: (1) Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/ plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere.

La alin. (7) al art. 181 din același act normativ, sunt menționate situațiile în care pentru  obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, penalitatea de nedeclarare nu se aplică: (7) Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.  Ca urmare, prevederile art. 181 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificărilor și completările ulterioare, se aplică și obligațiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor, stabilite prin decizii de impunere emise la finalizarea unei acțiuni de verificare documentară, efectuată de organele fiscale competente, potrivit OPANAF nr. 3.632/2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by