MF propune noi reglementări privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Prevederile reglementate prin acest proiect au în vedere, așa cum precizează inițiatorii în Referatul de aprobare a actului normativ, următoarele:

♦ Aspecte referitoare la întocmirea și depunerea raportărilor contabile

MF precizează că structurarea proiectului de ordin este similară Ordinului ministrului Finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportările contabile de la 31 decembrie 2020.

Prin proiect se aduc clarificări referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2021 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2021, precum și la depunerea lor la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Astfel, sunt prezentate categoriile de situații financiare anuale întocmite în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

La elaborarea proiectului de ordin s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situații financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by