MIPE a lansat în consultare publică ghidul aferent măsurii 4.1.1

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, în consultare publică, ghidul aferent măsurii 4.1.1, pentru care este alocată suma de 358,38 milioane de euro. „Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a relansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – «Investiții în activități productive», Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19”, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres. Acest tip de proiect se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi dedicate investițiilor în activități productive.

Proiectele care vor fi finanțate în cadrul apelului vor sprijini investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile: dotarea cu active corporale, necorporale; modernizarea spațiilor de producție/servicii – maximum 50% din valoarea proiectului.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by