Noi reglementări privind publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor cu caracter public

În Monitorul Oficial nr. 1.108 din 22 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.420/2021 al Ministerului Finanțelor privind publicarea pe serverul instituției a informațiilor cu caracter public. Actul normativ reglementează modalitatea de publicare pe serverul MF a informațiilor cu caracter public, corespunzătoare operatorilor economici și persoanelor juridice fără scop patrimonial. Având în vedere că, potrivit Legii contabilității, există entități obligate să întocmească raportări contabile anuale, distinct de situațiile financiare anuale – întocmite uneori la altă dată decât data de 31 decembrie – prin OMF nr. 1420/2021 se prevede expres faptul că, în cazul acestor entități, informațiile publicate pe serverul MF sunt cele cuprinse în raportările respective.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by