MF propune o serie de modificări la reglementările contabile aplicabile operatorilor economici

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de ordin (publicat pe site-ul instituției, pentru consultare), modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici. Proiectul vizează mai multe aspecte, astfel:

semnificația unor termeni regăsiți în reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014

Prin proiectul de ordin sunt aduse clarificări cu privire la următorii termeni:

cifra de afaceri – în sensul că veniturile corespunzătoare acestui indicator se recunosc de fiecare entitate în funcție de specificul activității desfășurate, potrivit legii;

entitățile de interes public în contextul consolidării – în sensul că acestea cuprind inclusiv filialele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din orice stat membru, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

♦ recunoașterea veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri.

Prin proiectul de ordin se propune completarea Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu aspecte privind modalitatea de recunoaștere a veniturilor atunci când entitățile derulează operațiuni în nume propriu, respectiv în numele unor terțe părți;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by