Procedura de utilizare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. Principalele prevederi

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura a fost oficializată recent, prin OMF nr. 1.365/2021, după cum a informat CECCAR Business Magazine. Vom trece în revistă, în cele ce urmează, principalele prevederi ale acestei proceduri.

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este disponibil în sistemul informatic Spațiul Privat Virtual. Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea sistemului RO e-Factura se supun prevederilor OMFP nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit OUG nr. 120/2021, facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice se aplică în cazul existenței unei relații B2G, în situația în care operatorii economici optează pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. În situația în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, acesta are obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza acest sistem pentru transmiterea acestora către toți destinatarii.

Dispoziții generale

1. Procedura stabilește cadrul de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

2. Sistemul RO e-Factura este creat, dezvoltat și administrat de către Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național de Informații Financiare.

3. Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

4. În vederea utilizării sistemului RO e-Factura în relația B2B, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

5. Autoritățile și entitățile contractante prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021 trebuie să fie înregistrate în Registrul entităților publice, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor entități, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by