CECCAR solicită Guvernului României asigurarea accesului neîngrădit al experților contabili judiciari și al celorlalți experți tehnici judiciari în incinta autorităților și instituțiilor publice pentru înfăptuirea actului de justiție, în interes public

Având în vedere restricțiile intrate în vigoare de luni, 25 octombrie a.c., pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID-19, CECCAR a solicitat astăzi (25 octombrie) Guvernului României să ia în calcul impunerea unui tratament egal în ceea ce privește accesul tuturor actorilor implicați în sistemul judiciar în incinta autorităților și instituțiilor publice, necesar pentru înfăptuirea actului de justiție în interes public. Experții contabili judiciari împreună cu ceilalți experți tehnici judiciari sunt actori în sistemul judiciar.

Redăm, în continuare, solicitarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România:

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021, coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 1130/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vă adresează solicitarea de a avea în vedere modificarea și completarea legislației, astfel încât să se asigure garantarea accesului neîngrădit la justiție a cetățenilor, prin asigurarea accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public a tuturor actorilor implicați în sistemul judiciar. Experții contabili judiciari și ceilalți experți tehnici judiciari sunt actori implicați în sistemul judiciar.

În acest scop, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vă solicită ca în cadrul deciziilor pe care le veți lua pentru completarea prevederilor art. 12 alin. (5) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021, coroborate cu cele din Hotărârea Guvernului nr. 1130/2021, să acordați categoriei profesionale a experților contabili judiciari cu drept de exercitare a profesiei un tratament egal cu cel acordat judecătorilor, procurorilor, avocaților și tuturor angajaților autorităților și instituțiilor publice.

ORDONANŢA nr. 65/1994 din 19 august 1994 (actualizată și completată cu Legea nr. 162/2017), privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, la Art. 6. – Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele lucrări:, alineatul d) prevede că expertul contabil efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciaresau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR.

Astfel, prin coroborare cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, prevederile Codului de procedură civilă, articolele nr. 331, 331, 334, 337 și 338, precum și cu prevederile Codului de procedură penală, articolele nr. 172, 173, 175, 177, 179 și 180, considerăm imperios necesară eliminarea restricționării dreptului de acces al experților contabili judiciari în spațiile în care se desfășoară activitatea acestora, experții contabili judiciari dorind aceleași criterii aplicabile judecătorilor, procurorilor, avocaților și tuturor angajaților autorităților și instituțiilor publice, profesia de expert contabil judiciar fiind, conform reglementărilor legale enumerate anterior, parte integrate în sistemul judiciar și indispensabilă actului de justiție. Totodată, considerăm oportun ca această completare a legislației să privească toți experții tehnici judiciari, reglementați de Ordonanța Guvernului nr. 2/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by