Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1239/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Actul normativ are în vedere mai multe aspecte:

● referitor la beneficiile acordate angajaților:

În Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt cuprinse prevederi cu privire la tratamentul contabil aplicabil beneficiilor acordate angajaților atât direct de către entitatea raportoare, cât și de către societatea-mamă a entității raportoare sau de o altă societate din grup. În reglementările existente până la adoptarea Ordinului nr. 1.239/2021 nu era menționat expres cazul în care tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii pe care angajații le primesc direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.

În OMF nr. 1.239/2021 se menționează expres faptul că dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii, în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by