Zile libere și indemnizații pentru părinții care stau acasă cu copiii în situația suspendării activităților didactice

În Monitorul Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021 a fost publicată OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit actului normativ, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară. Aceste prevederi se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021 – 2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, în condițiile prevăzute în Ordinul comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății nr. 5.196/1.756/2021.

Prevederile actului normativ se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  au copii cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, sau cu vârsta de până la 26 de ani dacă aceștia sunt cu dizabilități; ▪ celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei; ▪ locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by