MF a publicat proiectul procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/ plătitorilor acordată de ANAF

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor acordată de către ANAF și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfăsurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației. În Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, în calitate de organ cu rol de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale desfășurate de structurile care realizează activitățile de asistență și îndrumare a contribuabililor organizate în cadrul ANAF, MF a elaborat procedura de sistem PS-23 „Soluționarea cererilor privind problematica fiscală, vamală și nefiscală, precum și cea contabilă de către Ministerul Finanțelor Publice”, aprobată prin OMFP nr. 1631/2014, prin care s-a reglementat procesul de soluționare unitară, transparentă și în termenul legal a cererilor privind interpretarea legislației fiscale, transmise Ministerului Finanțelor de către contribuabili.

Potrivit acestei proceduri, în baza cererilor pentru soluționarea problematicii fiscale transmise de către contribuabili, MF emite puncte de vedere consolidate privind modul de soluționare a acestora pe care le transmite, apoi, pentru valorificare, Direcției generale de asistență pentru contribuabili din cadrul ANAF care are rol de coordonare și îndrumare a organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară a legislației fiscale. Prin acest canal unic de comunicare, MF a asigurat o abordare unitară a cererilor contribuabililor privind soluționarea problematicilor fiscale și totodată, limitarea posibilității transmiterii de puncte de vedere (opinii) diferite la solicitări similare.

Pe de altă parte, ANAF are ca atribuții stabilite prin HG nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea sa, atât îndrumarea contribuabililor, cât și îndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară a legislației fiscale. În acest sens, ANAF a elaborat procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor de către organele fiscale, aprobată prin OPANAF nr.1338/2008. Potrivit acestui ordin, contribuabilul trebuie să se adreseze, inițial, structurilor de îndrumare și asistență a contribuabililor din cadrul organului fiscal care îi administrează creanțele fiscale datorate bugetului de stat și nu structurilor ierarhice superioare acestora, în caz contrar cererile fiind redirecționate, contribuabilul fiind informat despre această acțiune. Totodată, ordinul prevede posibilitatea de consultare graduală a structurilor de îndrumare și asistență a contribuabililor, în cazul în care contribuabilii nu sunt mulțumiți de răspunsurile primite.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by