ANAF va efectua acțiuni de verificare a îndeplinirii obligației de conectare la distanță a AMEF la sistemul informatic al Agenției pentru operatorii economici al căror termen-limită de conectare a ajuns la scadență

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează operatorii economici care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) conform art. 1 alin. (1) din OUG nr. 28/1999, că, în perioada imediat următoare, structurile abilitate de control, în special Direcția Generală Antifraudă Fiscală, vor întreprinde acțiuni de verificare privind îndeplinirea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF în vederea transmiterii de date fiscale, prevăzute la art. 31 alin. (4) din OUG nr. 28/1999, pentru operatorii economici al căror termen limită de conectare a AMEF la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF a ajuns la scadență.

De asemenea, ANAF atrage atenția operatorilor economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii „asupra termenului scurt, mai puțin de 60 de zile, până la care își mai pot îndeplini obligația de conectare a AMEF la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din OPANAF nr. 435/25.03.2021”.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by