Cadrul general internațional de raportare integrată, tradus de CECCAR în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România continuă seria traducerilor documentelor relevante pentru profesioniștii contabili, mediul de afaceri și nu numai și pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a Cadrului general internațional de raportare integrată, elaborat de Consiliul Internațional de Raportare Integrată (IIRC), ediția revizuită și publicată în 2021.

Consiliul Internațional de Raportare Integrată (IIRC) este o coaliție globală formată din organisme de reglementare, investitori, companii, normalizatori de standarde, profesia contabilă, mediul academic și ONG-uri. Împreună, membrii acestei coaliții împărtășesc opinia conform căreia comunicarea cu privire la crearea, păstrarea sau erodarea valorii este următorul pas în evoluția raportării corporative. Cadrul general internațional <IR>a fost elaborat pentru a îndeplini această nevoie și pentru a furniza o bază pentru viitor.

Raportarea integrată face parte dintr-un sistem de raportare corporativă în plină evoluție. Acest sistem este facilitat de cadre generale și standarde cuprinzătoare, care tratează evaluarea și prezentarea informațiilor în legătură cu toate capitalurile, precum și de reglementări corespunzătoare și de o asigurare eficace. Raportarea integrată este consecventă cu evoluțiile raportării financiare și ale altor tipuri de raportare, însă un raport integrat diferă de alte rapoarte și comunicări din mai multe puncte de vedere. În special, acesta se concentrează pe capacitatea unei organizații de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung.

Cu cât gândirea integrată este mai bine înglobată în activitățile unei organizații, cu atât conectivitatea informațiilor va decurge mai natural în raportările, analizele și procesele decizionale ale conducerii. De asemenea, aceasta va conduce la o mai bună integrare a sistemelor informaționale care susțin raportarea și comunicarea interne și externe, inclusiv întocmirea raportului integrat.

Se estimează că, în timp, raportarea integrată va deveni norma raportării corporative. Organizațiile nu vor mai produce comunicări numeroase, necorelate și statice. Acest obiectiv se va realiza prin procesul de gândire integrată și prin aplicarea unor principii precum conectivitatea informațiilor.

Pentru a descoperi mecanismele și procesele menționate anterior, dar și a analiza în amănunt conceptele-cheie care stau la baza raportării integrate accesați publicația în limba română, disponibilă la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Written by