Ministerul Finanțelor propune modificarea reglementărilor contabile

Reglementările contabile aplicabile operatorilor economici vor fi modificate de Ministerul Finanțelor (MF). Pe site-ul ministerului a fost publicat un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților care își desfășoară activitatea în România, precum și a reglementărilor conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, acestea din urmă fiind aplicate de societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Modificările propuse de reprezentanții ministerului vizează, printre altele, unele clarificări referitoare la tratamentul contabil aplicabil beneficiilor acordate angajaților atât direct de către entitatea raportoare, cât și de către societatea-mamă a entității raportoare sau de o altă societate din grup, și declarația nefinanciară întocmită de entități.

Astfel, prin proiectul de ordin se menționează expres faptul că dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului. Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul de act normativ, în actualele reglementări nu este tratat expres cazul în care astfel de tranzacții intra-grup presupun angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii pe care angajații le primesc direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.

Propunerile ministerului se referă și la primele situații financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic. Sub aspectul primelor situații financiare anuale întocmite de aceste entități, actualele reglementări cuprind mențiuni exprese doar în ceea ce privește entitățile care au ales, potrivit legii, un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, nu și în ceea ce privește entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic. Astfel, pentru primele situații financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, „proiectul precizează data la care se referă primele situații financiare anuale întocmite de entitățile menționate mai sus, respectiv 31 decembrie 2021”, se menționează în documentul citat.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by