Proiect MF: Noi prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Propunerile înaintate de reprezentanții ministerului vizează unele reglementări referitoare la alegerea de către persoanele juridice fără scop patrimonial a unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care revin la anul calendaristic și obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile ce aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revin la anul calendaristic.

Potrivit referatului de aprobare ce însoțește proiectul de act normativ, Legea contabilității (art. 27) prevede că exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele juridice cu sediul în România. Prin urmare, opțiunea prevăzută de lege poate fi exercitată și de persoanele juridice fără scop patrimonial.

Legea contabilității prevede, totodată, că persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor (MF), în condițiile prevăzute de lege, și să înștiințeze în scris unitatea teritorială a MF despre exercițiul financiar ales.

Având în vedere aceste prevederi, prin proiectul de ordin se propune ca persoanele juridice fără scop patrimonial care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic să înștiințeze unitatea teritorială a MF despre exercițiul financiar ales, respectiv să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale ministerului, în condițiile prevăzute de lege. În acest sens, este redat în proiectul de ordin și formatul raportărilor contabile anuale prevăzute mai sus. Proiectul normativ menționează, de asemenea, că raportările contabile anuale se întocmesc distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by