Modelul și conținutul formularului 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată” au fost modificate

În Monitorul Oficial nr. 791 din 17 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1253/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. ANAF precizează că promovarea noului Ordin are la bază faptul că, prin OUG nr.59/2021, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în ceea ce privește unele prevederi legale cu implicații în structura formularului 300 și a modului de completare de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Astfel, printre amendamentele aduse se numără modificarea art.275 alin.(2) din Codul fiscal, abrogarea art. 278 alin. (8)-(12) din Codul fiscal și preluarea acestor dispoziții în cuprinsul unui nou articol, art.2781 „Pragul pentru persoanele impozabile care efectuează operațiunile prevăzute la art.275 alin.(2) și art.278 alin.(5) lit.h)”.

ANAF precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit dispozițiilor acestui nou articol, regulile anterioare aplicabile pentru stabilirea locului prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică (prevăzute la art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal) au fost extinse și pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță (prevăzute la art.275 alin.(2) din Codul fiscal). Totodată, potrivit art. 2781 alin. (4) din Codul fiscal, ANAF trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a condițiilor prevăzute la alin. (1) – (3) din același articol.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by