Noul model al formularului 089, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 787 din 16 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1252/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin.(2) lit.e) pct.2 și/sau art. 331 alin.(2) lit.l) pct.2 din Codul fiscal”.

Potrivit inițiatorilor actului normativ, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare stabilea, la art. 331 alin.(2) lit.e), aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică, către un comerciant persoană impozabilă. Comerciantul persoană impozabilă, care deținea o licență valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea traderului de energie electrică, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, avea obligația să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 331 alin.(2) lit.e) pct.2 din lege. Prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1269 din 21 decembrie 2020, au fost modificate și dispozițiile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, cuprinse la art. 331 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal.

Astfel – precizează ANAF – trebuie să depună declarația privind activitatea de livrare energie electrică persoanele impozabile care dețin orice fel de licență care permite comercializarea de energie electrică, eliberată de ANRE, nu doar cele care dețin licență valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea traderului de energie electrică, astfel cum era reglementat anterior. De asemenea, în situația în care declarația pe propria răspundere vizează perioade anterioare anului depunerii, persoana impozabilă trebuie să menționeze în declarație și data de la care îndeplinește această condiție, pentru a fi considerată comerciant persoană impozabilă de la acea dată. Totodată, prin Legea nr. 296/2020 a fost extinsă aplicarea taxării inverse și pentru livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România. Astfel, la art.331 alin.(2) lit.l) din Codul fiscal sunt stabilite, în mod similar livrării de energie electrică, obligații de declarare în sarcina persoanelor impozabile care cumpără gaze naturale. Ca urmare – spun reprezentanții ANAF – deținătorul unei licențe valabile de furnizare de gaze naturale sau a unei licențe pentru activitatea traderului de gaze naturale, eliberate de ANRE are obligația să depună o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art.331 alin.(2) lit.l) pct.2 din lege.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by