Ministerul Finanțelor pregătește o serie de modificări la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de HG pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. Potrivit Notei de fundamentare a actului normativ, principalele modificări și completări ale Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, care se impun ca urmare a necesității corelării acestuia cu prevederile Codului fiscal, astfel cum a fost modificat și completat prin OUG nr. 59/2021, vizează, în principal, următoarele aspecte:

  În vederea clarificării sintagmelor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal și respectiv „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, se propune exemplificarea situațiilor în care se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, cu trimitere la situații precum  cele prevăzute la art. 5a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

♦ Pentru corelarea cu noua terminologie introdusă prin OUG nr. 59/2021, se propune înlocuirea sintagmei „vânzări la distanță” cu sintagma „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” din cuprinsul pct. 3 alin. (7) lit. d), pct. 7 alin. (14) și pct. 10 alin. (6) din Normele metodologice;

♦ În vederea clarificării termenului „facilitează”  în sensul art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, se propune trimiterea la înțelesul acestuia prevăzut la art. 5b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

♦ Se propune clarificarea termenului „loturi”, reprezentând bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor, către același destinatar și acoperite de același contract de transport;

♦ În vederea corelării cu modificările aduse art. 275 din Codul fiscal în ceea ce privește stabilirea locului impozitării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, se propune abrogarea pct. 12 din Normele metodologice;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by