ANAF va modifica formularul 089

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilea, la art. 331 alin. (2) lit. e), aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică unui comerciant persoană impozabilă. Comerciantul persoană impozabilă, care deținea o licență valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea traderului de energie electrică, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, avea obligația să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din lege. Prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1. 269 din 21 decembrie 2020, au fost modificate și dispozițiile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, cuprinse la art. 331 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

„Ca urmare, trebuie să depună declarația privind activitatea de livrare energie electrică persoanele impozabile care dețin orice fel de licență care permite comercializarea de energie electrică, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, nu doar cele care dețin licență valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea traderului de energie electrică, astfel cum era reglementat anterior. De asemenea, în situația în care declarația pe propria răspundere vizează perioade anterioare anului depunerii, persoana impozabilă trebuie să menționeze în declarație și data de la care îndeplinește această condiție, pentru a fi considerată comerciant persoana impozabilă de la acea dată”, precizează ANAF. Totodată, prin Legea nr. 296/2020 a fost extinsă aplicarea taxării inverse și pentru livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România. Astfel, la art. 331 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal sunt stabilite, în mod similar livrării de energie electrică, obligații de declarare în sarcina persoanelor impozabile care cumpără gaze naturale. „Ca urmare, deținătorul unei licențe valabile de furnizare de gaze naturale sau a unei licențe pentru activitatea traderului de gaze naturale, eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei are obligația să depună o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din lege”, menționează inițiatorii proiectului.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by