Centenarul profesiei contabile reglementate în România: Mesajul Ministerului Afacerilor Interne, prezentat de Sorina Coșbuc, consilier al ministrului afacerilor interne

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să primiți salutul călduros al domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne, care m-a desemnat să reprezint instituția la acest eveniment. Este o bucurie, și o onoare, să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la această aniversare, când marcăm 100 de ani de continuă dezvoltare și adaptare la cerințele societății a unuia dintre pilonii statului civilizat.

Contabilitatea s-a născut odată cu economia, fiind o parte inseparabilă a acesteia, fără de care generarea de plusvaloare ar deveni necuantificabilă și, prin urmare, doar un deziderat vag apreciabil. Serviciile dumneavoastră se regăsesc în toate domeniile de activitate, atât în spațiul privat, cât și în cel public, inclusiv la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Așa cum știți, principalele noastre misiuni vizează apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a proprietății publice și private.  Însă în spatele atingerii acestor deziderate se află munca unei întregi echipe, pe diferite paliere de acțiune, care au inclusiv un impact economico-financiar. Chiar dacă munca, eforturile financiar-contabile nu sunt atât de vizibile, sunt extrem de importante, pentru că modul de gestionare a banilor stă la baza îndeplinirii actului managerial de performanță. Așadar, activitatea financiar-contabilă este strâns legată de evoluția societății, în general, și, în mod aplicat, de punerea în practică a obiectivelor asumate de actualul Guvern, prin programul de guvernare.

Citește mesajul integral în CECCAR Business Magazine.

Written by