A fost modificat modelul documentelor necesare la solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din OUG nr. 132/2020

În Monitorul Oficial nr. 681 din 9 iulie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 595/2021 al al MMPS privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Actul normativ reglementează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației menționate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by