ANAF va actualiza documentația tehnică SAF-T

A fost elaborat Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D406 – Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T)

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de actualizare a documentației tehnice SAF-T. Astfel, a fost elaborat „Ghidul ccontribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D406 – Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T)”. Scopul documentului este de a clarifica și de a facilita activitatea de pregătire și depunere a Declarației informative D406. ANAF precizează că acest Ghid are caracter informativ și se adresează tuturor contribuabililor.

ANAF menționează că Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale. Acest standard a fost conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în 2005, iar de atunci a suferit o serie de perfecționări, versiunea cea mai recentă fiind OECD SAF-T 2.0. La nivel internațional, se poate observa o tendință emergentă de utilizare a acestui standard. Conform OECD – Forumul de administrare fiscală SAF-T a fost conceput pentru a permite auditorilor accesul la date într-un format ușor de citit pentru testarea substanțială a controalelor și datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură, eficacitate și productivitate crescută în auditul asistat de computer. SAF-T se dorește a fi adecvat pentru contribuabili și auditorii acestora, indiferent de mărimea acestora, de la întreprinderi multinaționale la întreprinderi mici și mijlocii, deși pot exista unele diferențe în aplicarea sa.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își dorește consolidarea capacității de a susține inițiativele de modernizare, prin introducerea de servicii publice electronice ce optimizează procesele decizionale orientate către mediul de afaceri, inclusiv prin implementarea SAF-T. Introducerea SAF-T în Romania va simplifica relația contribuabililor cu ANAF, întrucât ANAF ar putea face unele verificări electronic, fără să mai fie nevoie să efectueze inspecții fiscale pe teren. În urma acestor verificări preliminare de la distanță, ANAF ar putea lămuri rapid unele neclarități și să restrângă astfel numărul de verificări la sediul contribuabilului. Fișierul Standard de Control (SAF-T) este un fișier în format electronic, bazat pe XML, standardizat internațional pentru trimiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA, de la societăți către autoritățile fiscale. SAF-T necesită utilizarea codurilor standardizate. SAF-T este un fișier care conține date contabile extrase automat din sistemele de contabilitate ale contribuabililor. În practică, datele sunt exportate și stocate într-un format standardizat”, precizează ANAF.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by