A fost modificat modelul cererii și al documentelor prevăzute la art. 1-1 alin. (1) lit. b) și d) din OUG nr. 132/2020

În Monitorul Oficial nr. 673 din 8 iulie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 596/2021 al MMPS privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Prin actul normativ a fost reglementat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei salariaților pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din OUG nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din acest ordin.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by