Ministerul Finanțelor propune o serie de modificări la Codul fiscal privind regimul general al accizelor

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere publică un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Inițiatorii precizează, în Expunerea de motive, că proiectul de act normativ vizează transpunerea parțială a Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare), respectiv articolele 32-42, 44-46, 54. Prin Directiva (UE) 2020/262, au fost introduse noi dispoziții referitoare la deplasarea și impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum. În vederea creării cadrului legal necesar implementării dispozițiilor unionale și pentru respectarea termenului de transpunere care expiră la 31 decembrie 2021, prin proiectul de lege se propun următoarele măsuri:

preluarea în Codul fiscal a dispozițiilor privind limitele cantitative achiziționate din alt stat membru și transportate în România de persoanele fizice pentru uzul propriu din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016 cu modificările și completările ulterioare;

în cazul vânzării la distanță dintr-un alt stat membru în România, eliminarea destinatarului produselor accizabile de la obligația de plată a accizelor, avându-se în vedere că dispozițiile Directivei (UE) 2020/262 dau statelor membre această posibilitate;

introducerea conceptelor de „expeditor certificat” și „destinatar certificat” ca fiind persoanele înregistrate la autoritatea competentă, care, în cadrul activității desfășurate, expediază  produse accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru care se deplasează către teritoriul unui alt stat membru, respectiv, primesc produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul altui stat membru;

stabilirea unei noi proceduri pentru deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în scopuri comerciale. Acest nou regim presupune: instituirea unui sistem informatizat de monitorizare a deplasării produselor accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care se deplasează către teritoriul altui stat membru, pentru a fi utilizate acolo sau livrate în scop comercial; procedura de înregistrare a destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați;

completarea regimului privind pierderea iremediabilă a produselor accizabile, prin introducerea unor prevederi referitoare la situațiile în care nu intervine exigibilitatea accizelor, respectiv în cazul pierderii iremediabile totale sau parțiale din cauza naturii mărfurilor care are loc în timpul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, atunci când valoarea pierderii se încadrează în pragul comun de pierdere parțială pentru respectivele produse accizabile, cu excepția cazului în care un stat membru are motive rezonabile să suspecteze o fraudă sau o neregulă. În cazul în care pierderea iremediabilă, totală sau parțială, a produselor accizabile este stabilită, se introduce posibilitatea eliberării garanției depusă, integral sau parțial, după caz, la prezentarea unor dovezi corespunzătoare;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by