IMPORTANT! Precizări privind înscrierea în aplicația pentru schema HoReCa

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România face următoarele precizări cu privire la înscrierea operatorilor economici în aplicația informatică pusă la dispoziție de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului:

  • Doar experții contabili persoane fizice care au viză de exercitare a profesiei pe anul în curs se regăsesc în lista din aplicația informatică.
  • Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară poate fi întocmit și de societățile de expertiză contabilă, însă acesta trebuie semnat de expertul contabil selectat (persoană fizică). Și în cazul raportului întocmit de o societate de expertiză contabilă, în aplicație se va introduce codul de identificare profesională (codul folosit la logare) al persoanei fizice expert contabil care a semnat raportul.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NU VĂ REGĂSIȚI ÎN LISTA DIN APLICAȚIE, vă rugăm să ne transmiteți datele de identificare ale expertului contabil (nume, prenume, număr de carnet, filială) prin e-mail, la adresa suporthoreca@ceccar.ro.

Written by