Noi modificări la Codul de procedură fiscală

În Monitorul Oficial nr. 476 din 7 mai 2021 au fost publicate două acte normative care prevăd modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: Legea nr. 123/2021 privind aprobarea OG nr. 5/2020 și Legea nr. 127/2021 pentru aprobarea OG nr. 19/2019. Ambele legi conțin o serie de modificări față de forma inițială a actului normativ promovată de Guvern.

Astfel, Legea nr. 123/2021 privind aprobarea OG nr. 5/2020 prevede, între altele, că „în cazul în care există mai mulți intermediari, obligația de raportare a informațiilor cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării revine tuturor intermediarilor implicați în același aranjament transfrontalier care face obiectul raportării. Oricare dintre intermediarii implicați în același aranjament transfrontalier care face obiectul raportării poate fi exonerat de la obligația de raportare a informațiilor prevăzute la alin. (19) către ANAF dacă deține dovezi concludente, din care să rezulte dincolo de orice dubiu, că informațiile prevăzute la alin. (19) au fost deja raportate către ANAF sau către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru de un alt intermediar”.

Aceste informații includ, după caz, următoarele: a) identificarea intermediarilor și a contribuabililor relevanți, inclusiv numele, data și locul nașterii, în cazul unei persoane fizice, rezidența fiscală, NIF al acestora și, dacă este cazul, identificarea persoanelor care sunt întreprinderi asociate cu contribuabilul relevant; b) detalii privind semnele distinctive stabilite în anexa nr. 4 care au fost utilizate pentru a determina caracterul raportabil al aranjamentului transfrontalier; c) un rezumat al conținutului aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării, inclusiv o trimitere la denumirea sub care este cunoscut de regulă, dacă aceasta există, și o descriere generală a aranjamentelor sau a activităților economice relevante, fără a conduce la dezvăluirea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui proces comercial sau a informațiilor a căror dezvăluire ar fi contrară politicii publice; d) data la care prima etapă pentru implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării a fost efectuată sau urmează a fi efectuată; e) detalii privind dispozițiile din legislația națională relevantă care constituie baza aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării; f) valoarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării; g) identificarea statului membru al contribuabilului relevant și a oricăror alte state membre care este probabil să fie vizate de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării; h) identificarea oricărei alte persoane dintr-un stat membru care este probabil să fie afectată de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării, indicând care sunt statele membre de care este legată o astfel de persoană.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by