Modificări la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

Prin HG nr. 510/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021, au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin HG nr. 1.850/2006.

Actul normativ ține cont de modificările aduse alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, prin OUG nr. 35/2021. Astfel, a fost modificat alin. (1) al art. 5 din Normele metodologice, în sensul că creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din lege sunt aferente perioadei de 4 luni prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, lucrate anterior datei la care se solicită acordarea drepturilor.

Este modificat și articolul 14 din Normele metodologice menționate, în sensul că, în cazul în care cuantumul creanțelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 4 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidențiat în situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c).

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by