Modificări la Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

În Monitorul Oficial nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 551/2021 al ANAF privind modificarea anexei la OPANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Între motivele care au impus promovarea acestui act normativ sunt următoarele: OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative reglementează la art. II abrogarea prevederilor legale prin care a fost instituită taxa pe activele financiare, respectiv art. 86 – art. 89 alin. (1) din capitolul IV din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și articolele IX și X din OUG nr. 19/2019. De asemenea, potrivit prevederilor art. XVIII al acestui act normativ: „Declararea taxei pe active aferente anului 2019 se efectuează până la data de 25 august 2020 inclusiv. Diferențele în plus față de taxa pe active aferentă semestrului I 2019 se plătesc până la data de 25 august 2020 inclusiv, iar diferențele în minus se restituie/se compensează potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

Totodată, prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost introduse prevederile art. 682, potrivit cărora veniturile realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013, sunt calificate ca fiind venituri din activități independente, dacă sunt îndeplinite cel puțin patru din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by