Ministerul Finanțelor intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de hotărâre  postat pe site-ul instituției, modificarea și completarea HG nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA. Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în contextul modificărilor aduse prin OUG nr.16/2021, este necesară corelarea prevederilor din legislația secundară aferentă Programului, prin introducerea la nivelul normelor de aplicare a  modificărilor aduse prin Ordonanță,  precum și reglementarea unor situații apărute în implementarea Programului, astfel:

acomodarea la nivelul normelor a facilității acordate întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, prin Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili, precum și acordarea grantului care constă în subvenționarea în procentaj de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioada de 8 luni de la data acordarii creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției, și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar. Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by