MF: Clarificări legate de modul de aplicare a legislației fiscale privind condițiile de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite operațiuni

Pentru a clarifica modul de aplicare a legislației fiscale, Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul propriu o circulară privind condițiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată (TVA), pentru anumite operațiuni.

Astfel, în materialul menționat se găsesc:

  • clarificări privind noțiunea de exportator din perspectiva TVA și modalitățile de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificărilor aduse legislației vamale;
  • clarificări privind justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri.

„Pe lângă prezentarea noțiunilor relevante, circulara emisă cuprinde și o serie de exemple ilustrative menite să conducă la aplicarea unitară a Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru anumite operațiuni, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2148/2020. În plus, sunt introduse trimiteri și către alte materiale ilustrative elaborate de Comisia Europeană, cum ar fi Notele explicative privind modificările TVA în UE în ceea ce privește regimul de stocuri la dispoziția clientului, operațiunile în lanț și scutirea pentru livrările intracomunitare de bunuri («soluțiile rapide din 2020»)”, precizează MF, în comunicat.

Mai multe informații pot fi găsite aici.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Written by