ANAF a publicat proiectul Procedurii de aplicare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit inițiatorilor, proiectul are ca scop definirea acțiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecție fiscală, în situația expres prevăzută la articolul menționat, respectiv în situația în care, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale și pentru care sunt aplicabile prevederile articolului 132 din același act normativ.

Astfel, potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, elaborarea acestui proiect a fost determinată de faptul că, în Monitorul Oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020, a fost publicată Legea Nr. 295/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by