Sinteza Procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul fiscal

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

După cum a informat CECCAR Business Magazine, recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Redăm, în continuare, principalele prevederi ale procedurii amintite.

Conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, astfel:

a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri:

– dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici (300.000 lei);

– dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire, în termen de zece zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by