„Ghidul de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană”, disponibil în limba română

În calitate de membru al European Expertise & Expert Institute, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune gratuit la dispoziția membrilor și a tuturor părților interesate traducerea în limba română a Ghidului de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană, elaborat în cadrul unui program cofinanțat de Programul pentru Justiție Civilă al Uniunii Europene.

European Expertise & Expert Institute este un forum pentru cercetătorii și practicienii din domeniul expertizei judiciare având drept obiectiv facilitarea activităților de cercetare în acest domeniu și susținerea modernizării sistemelor legale și juridice, pe baza unei abordări consecvente la nivel european. În prezent, misiunea și obiectivele EEEI vizează în principal evaluările judiciare și extrajudiciare furnizate de specialiștii din diverse domenii, printre care și experții contabili, în contextul provocărilor generate de mediile sociale și economice în continuă schimbare, fiind deosebit de relevante pentru membrii CECCAR care prestează astfel de servicii.

Ghidul de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană este rezultatul muncii profesioniștilor europeni ale căror obiective au fost îmbunătățirea și armonizarea unor practici foarte diferite oferind astfel definiția unui model european puternic, democrat, care este în serviciul cetățenilor și al companiilor europene. Traducerea în limba română a fost realizată în colaborare cu specialiști în domeniul juridic, reprezentanți ai site-ului ABCJuridic.

Documentul în limba română este disponibil la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Written by