MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. Inițiatorii propun, prin acest proiect, modificarea art. 24 alin.(1) lit.a), b) și d) ale Ordinului MFP nr. 660/2017 în vederea extinderii posibilității comunicării prin SPV și a altor declarații (nu numai declarațiile fiscale), a oricăror cereri depuse de subiecții de drept fiscal (nu numai cele care presupun obținerea de documente/informații privind situația fiscală proprie), precum și a unor fișiere de profil.

Astfel, MFP reamintește, în Referatul de aprobare a actului normativ că, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) și b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017documentele și informațiile comunicate prin intermediul SPV sunt:

” adeclarații fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by