Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Legea nr. 296/2020, prin care se aduc modificări și completări Codului fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.269/21.12.2020. Actul normativ, despre care am mai amintit în CECCAR Business Magazine, la momentul promulgării acestuia, are în vedere, printre altele, o serie de reglementări importante în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit. Redăm în continuare o sinteză a prevederilor acestei legi. 

Principalele modificări aduse Codului fiscal

1. Impozitul pe profit

Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

Sunt cheltuieli deductibile integral la calculul rezultatului fiscal cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități de educație timpurie.

Ajustările pentru deprecierea creanțelor sunt integral deductibile la calculul rezultatului fiscal, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal. Anterior acestei modificări, Codul fiscal prevedea că ajustările pentru deprecierea creanțelor sunt deductibile în limita unui procent de 30% din valoarea acestora.

Noile reguli privind consolidarea fiscală la nivel de grup vor conduce la posibilitatea societăților din același grup fiscal să compenseze profiturile cu pierderile, urmând să plătească impozit doar pe diferența rezultată.

Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determină prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Pentru determinarea bazei impozabile a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se scad dividendele primite de la o persoană juridică română.

Pentru încadrarea în condițiile privind plafonul de venituri (1.000.000 euro) se vor lua în calcul aceleași elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53. Anterior, Codul fiscal prevedea faptul că se vor lua în calcul aceleași venituri (și nu elemente) care constituie baza impozabilă. 

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by