Documentul „Gestionarea riscurilor în IMM-uri: dezvoltare durabilă”, elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a documentului informativ Gestionarea riscurilor în IMM-uri: dezvoltare durabilă, elaborat de Accountancy Europe.

Materialul este al doilea din seria despre Gestionarea riscurilor în IMM-uri și vizează explicarea modului și a motivului pentru care dezvoltarea durabilă este importantă pentru IMM-uri.

În document sunt explorate oportunitățile și riscurile cu care se confruntă întreprinderile mici în acest domeniu, inclusiv riscurile rezultate în urma eșecului de a integra dezvoltarea durabilă în modelul lor de afaceri, apoi detaliază modul în care contabilii acestora le pot ajuta să integreze dezvoltarea durabilă în strategiile și operațiunile de afaceri. IMM-urile sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă deoarece acestea constituie o parte importantă a economiei și a forței de muncă în zona OCDE și, fără implicarea acestora, va fi imposibil de generat o tranziție durabilă semnificativă și rezilientă a economiei.

Pentru a consulta publicația în limba română, accesați secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

Written by