Accountancy Europe: dezbaterile pe tema raportării informațiilor nefinanciare

Accountancy Europe a lansat trei publicații cu scopul de a contura discuțiile cu privire la raportarea informațiilor nefinanciare (NFI). Contabilii dețin aptitudinile și cunoștințele necesare pentru a conduce această discuție. Pe baza experienței acestora în domeniu, Accountancy Europe încurajează o raportare a informațiilor nefinanciare mai fiabilă și oferă o perspectivă asupra asigurării în ceea ce privește raportarea informațiilor nefinanciare și continuă dezbaterea cu privire la un normalizator global al standardelor privind raportarea NFI.

În răspunsul la consultarea Comisiei Europene pe marginea Directivei privind raportarea nefinanciară, Accountancy Europe susține raportarea corporativă ca liant între informațiile financiare și cele nefinanciare. Totodată, promovează consolidarea dispozițiilor privind asigurarea NFI, elaborarea unui standard comun și exhaustiv privind raportarea NFI, precum și abordarea problemelor importante legate de raportarea NFI.

Ca material suplimentar la răspunsul la consultarea Comisiei, Accountancy Europe a emis documentul Setting up for high-quality non-financial information assurance in Europe. Acest document analizează trei condiții necesare pentru a garanta o asigurare consecventă și de înaltă calitate în ceea ce privește informațiile nefinanciare în Europa: impunerea asigurării externe independente prin cadrul de reglementare al UE, conformitatea tuturor furnizorilor de servicii de asigurare cu standardele profesionale (de competență, calitate, etică) și supravegherea publică a tuturor furnizorilor de servicii de asigurare.

În decembrie 2019, Accountancy Europe a lansat proiectul Cogito, în cadrul căruia un grup operativ independent a construit argumentele pentru elaborarea unor standarde globale interconectate privind raportarea nefinanciară.

Noul document suplimentar emis de Accountancy Europe, Follow up paper: interconnected standard setting for corporate reporting, analizează feedback-ul primit din partea a peste 40 de respondenți. Printre ideile principale ale acestora se numără dezvoltarea unei „soluții sistematice” care ar trebui să fie esențială pentru realizarea unor standarde globale privind raportarea NFI conectate la informațiile financiare. Acest lucru se poate face treptat, de exemplu, prin intermediul unor măsuri bilaterale care să faciliteze alinierea standardelor privind raportarea informațiilor nefinanciare, prin dezvoltarea politicilor și prin extinderea mandatelor organizațiilor multilaterale. Respondenții au sugerat, de asemenea, o abordare modulară, în care dispozițiile regionale și sectoriale pot fi adăugate la setul principal de valori globale ale raportării informațiilor nefinanciare și acceptarea rolului principal al Uniunii Europene în această privință.

Una dintre realizările semnificative ale acestui proiect este declarația exclusivă din partea CDP, Climate Disclosure Standards Board, Global Reporting Initiative și a Sustainability Accounting Standards Board, care confirmă angajamentul lor de a acționa împreună pentru realizarea unui sistem armonizat la nivel global. Această declarație răspunde la apelurile părților interesate pentru convergența inițiativelor de raportare nefinanciară.

(Copyright foto: Accountancy Europe)


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by