În proiect, modificări ale reglementărilor privind Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere un proiect de Ordin  pentru modificarea art.10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3247/1179/2017.

Inițiatorii proiectului precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.91/2014 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost reglementată, printre altele, înlocuirea treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic. Ca urmare a modificărilor aduse OUG nr. 28/1999, au fost modificate și normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, în speță HG nr. 479/2003. Printre dispozițiile cu caracter de noutate reglementate prin HG nr. 804/2017, se regăsesc și specificațiile tehnice minimale necesare transmiterii datelor fiscale din aparatele de marcat cu jurnal electronic către sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală  (sistem informatic).

Procesul de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic a fost reglementat să se desfășoare în două etape, astfel:  funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru offline. În această etapă, datele sunt transmise către ANAF, prin intermediul unui PDF inteligent cu XML atașat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță; ▪ funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online, după dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat. În această etapă, în care aparatele de marcat sunt conectate la serverele ANAF, datele sunt transmise în mod automat, online, către autoritatea fiscală.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by