MFP propune o serie de măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a postat pe site-ul instituției, pentru consultare, un Proiect Ordonanță de urgență  privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Documentul are în vedere introducerea unor măsuri în următoarele domenii:

♦ Măsuri privind impozitul specific

Avându-se în vedere că impozitul specific unor activități este un impozit anual, iar declararea și plata acestuia se efectuează semestrial, suma de plată reprezentând jumătate din impozitul specific anual, se propune scutirea de la plata impozitului specific, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă de 90 zile. Concomitent s-a prevăzut și  mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. „Această scutire de impozit va fi aplicabilă de către toți contribuabilii care se află sub incidența Legii nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activități, întrucât nu sunt reglementate condiții specifice de acordare. Impozitul astfel recalculat va fi împărțit în două plăți semestriale egale, prima plată urmând a fi efectuată până la 25 iulie 2020”, precizează inițiatorii proiectului, în Nota de findamentare.

Pentru contribuabilii care în anul 2020 aplică prevederile art. IX din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, deoarece impozitul specific se determină la nivelul unui an calendaristic, mecanismul de calcul al acestuia impune cumularea numărului de zile în care nu s-a desfășurat activitate în perioada stării de urgență cu cele 90 de zile stabilite de prezentul act normativ, totalul acestora urmând să se scadă din cele 365 zile ale anului fiscal. „Recalcularea impozitului specific datorat va avea efecte pozitive asupra cash flow-ului începând cu primul semestru al anului 2020”, menționează MFP. 

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by