Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 12 noiembrie 2019

Deciziile ECOFIN cu privire la TVA, accize și „lista neagră” a UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal

La 8 noiembrie a.c., Formațiunea  Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului a ajuns la un acord în privința propunerilor referitoare la simplificarea normelor TVA pentru întreprinderile mici și la comerțul electronic. Propunerea referitoare la întreprinderile mici vizează scutirea de TVA a întreprinderilor mici înființate în alte state membre, scutire care se aplică în prezent doar întreprinderilor naționale. În principal, textul propunerii prevede faptul că normele TVA simplificate se vor putea aplica întreprinderilor mici a căror cifră anuală de afaceri rămâne sub pragul stabilit de către statele membre vizate, și nu depășește 85.000 de euro.

Propunerea referitoare la comerțul electronic are scopul de a facilita colectarea omogenă de către statele membre a înregistrărilor electronice ale furnizorilor de servicii de plată, precum băncile. Textul acordului cuprinde două texte legislative: a) amendamentele la Directiva TVA care introduc dispoziții conform cărora furnizorii de servicii de plată trebuie să păstreze informațiile cu privire la plățile electronice transfrontaliere b) amendamentele la o reglementare privind cooperarea administrativă în domeniul TVA.

ECOFIN a aprobat decizia de a scoate Belize de pe lista UE privind jurisdicțiile necooperante din punct de vedere fiscal. În urma acestei decizii pe listă rămân în continuare opt jurisdicții: Samoa Americană, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine Americane și Vanuatu.

Nu în ultimul rând, Consiliul a ajuns la un acord provizoriu privind modernizarea regimului accizelor din Europa. Propunerile conțin măsuri menite să simplifice procesele de export și import și mișcările intracomunitare de bunuri supuse accizelor.

Nouă state membre UE solicită noii Comisii să taxeze transportul aerian

La 7 noiembrie a.c., miniștrii de finanțe din Țările de Jos, Germania, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg și Suedia au semnat o declarație comună prin care solicită Comisiei Europene să elaboreze o taxă pe transportul aerian. Țările respective sunt de părere că transportul aerian are un impact semnificativ asupra mediului, generând 2.5% din emisiile globale de CO2.

Mai mult decât atât, declarația acestora evidențiază faptul că transportul aerian nu este supus accizelor, că nu se percepe TVA pentru zborurile internaționale și că nu există nicio taxă concretă pe biletele de avion. În fruntea acestei inițiative se află Țările de Jos, care și-au declarat încă din luna mai a acestui an intenția de a introduce o taxă pentru biletele de avion începând cu 2021, pentru a reduce discrepanța dintre transportul aerian și alte mijloace de transport mai puțin poluante, precum trenurile.

OECD solicită feedback pentru Propunerea GloBE din cadrul Pilonului Doi

La 8 noiembrie a.c., Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a publicat „Documentul de consultare publică: Propunerea privind Combaterea Erodării Bazei Impozabile la nivel global („GloBE”) – Pilonul Doi”. Propunerea GloBE are ca scop abordarea provocărilor generate de Erodarea Bazei Impozabile și a Transferului Profiturilor (BEPS), asigurând faptul că profiturile întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe plan internațional sunt supuse unei rate de impozitare minime.

Propunerea cuprinde patru componente: a) o normă de incluziune a profiturilor, conform căreia se vor impozita profiturile unei filiale din străinătate sau ale unei entități controlate în cazul în care profitul respectiv a fost supus unui impozit la o rată de impozitare efectivă sub nivelul minim; b) o normă privind impozitarea insuficientă a plăților, conform căreia, plata către o parte afiliată nu este supusă unei deduceri sau unui impozit la sursă dacă plata respectivă nu a fost supusă unei rate de impozitare efective la sau sub nivelul minim c) o normă care urmează a fi inclusă în convențiile fiscale, normă ce ar permite jurisdicției din țara de reședință, trecerea de la scutire la metoda creditului fiscal (switch-over rule), conform căreia profiturile care pot fi atribuite unui sediu permanent (PE) sau derivate dintr-un imobil (care nu face parte din sediul permanent) sunt supuse unei rate de impozitare efective sub nivelul minim; d) o normă de impozitare, care ar veni în completarea normei privind impozitarea insuficientă, conform căreia o plată poate fi supusă unei rețineri sau altor taxe la sursă și eligibilitatea anumitor elemente de profit este ajustată pentru beneficiile convențiilor fiscale în cazul în care plata nu este supusă unei rate de impozitare minime. OECD încurajează în mod activ persoanele interesate să contribuie cu idei în cadrul sesiunilor de consultare publică până la 2 decembrie 2019.

Comisia Europeană a publicat Nomenclatura Combinată pentru 2020

La 31 octombrie a.c., Comisia Europeană a publicat Nomenclatura Combinată care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020. Nomenclatura Combinată este un instrument de clasificare a bunurilor, care îndeplinește atât cerințele Tarifului Vamal Comun cât și cele ale statisticilor UE privind comerțul exterior. Aceasta determină atât ratele taxelor vamale cât și tratamentul bunurilor în scopuri statistice. Nomenclatura Combinată este actualizată anual în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

OECD a publicat îndrumări cu privire la raportarea CbCR

La 5 noiembrie a.c., OECD a publicat „Îndrumările privind implementarea cerințelor de Raportare pentru fiecare țară în parte (CbCR)”. Principalele aspecte tratate în acest document se referă la definiția elementelor care trebuie raportate în modelul de raport CbCR (de exemplu tratamentul dividendelor), entitățile care trebuie să raporteze, mecanismul de schimburi de informații și cazurile de fuziune/achiziție/scindare. OECD a publicat, de asemenea, o listă cu Erorile frecvente comise de companiile multinaționale (MNE) la întocmirea raportului CbCR care va fi actualizată pe măsură ce sunt identificate noi erori frecvente.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by