Standardele Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate Standardele Internaționale de Educație (IES), publicate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă (IAESB) din cadrul IFAC, inclusiv IES 7 Dezvoltarea profesională continuă (revizuit), publicat în decembrie 2018.

Standardele pot fi accesate din secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri de pe site-ul CECCAR.

IES-urile vizează educația anterioară obținerii calificării, pregătirea profesioniștilor contabili și educația și dezvoltarea profesională continuă și stau la baza programelor de educație profesională ale organismelor membre IFAC.

  • Standardul Internațional de Educație (IES) 1, Dispoziții privind accesul la programele de educație profesională contabilă (revizuit)

  • Standardul Internațional de Educație (IES) 2, Dezvoltarea profesională inițială – competențe tehnice (revizuit)

  • Standardul Internațional de Educație (IES) 3, Dezvoltarea profesională inițială – aptitudini profesionale (revizuit)

  • Standardul Internațional de Educație (IES) 4, Dezvoltarea profesională inițială – valori, etică și atitudini profesionale (revizuit)

  • Standardul Internațional de Educație (IES) 5, Dezvoltarea profesională inițială – experiența practică (revizuit)

  • Standardul Internațional de Educație (IES) 6, Dezvoltarea profesională inițială – evaluarea competenței profesionale (revizuit)

  • Standardul Internațional de Educație (IES) 7, Dezvoltare profesională continuă (revizuit)


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by