Noutăți europene fiscale în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Comisia Europeană informează companiile cu privire la procedurile fiscale în cazul unui Brexit fără acord

Luni, 18 februarie a.c., Comisia Europeană a publicat o informare adresată întreprinderilor din UE în vederea pregătirii acestora în cazul unui Brexit fără acord. Campania ar trebui să ajute la informarea companiilor, în special a IMM-urilor, care doresc să continue comerțul cu Regatul Unit după 30 martie a.c., în vederea asigurării unei tranziții line din punct de vedere fiscal și vamal. În special, companiile sunt invitate: (i) să evalueze dacă au capacitatea tehnică și umană necesară pentru a face față procedurilor și regulilor vamale; (ii) să ia în considerare obținerea autorizațiilor și înregistrărilor vamale pentru a facilita activitatea lor comercială, în cazul în care Regatul Unit face parte din lanțul lor de distribuție; (iii) să contacteze autoritatea vamală națională pentru măsurile care pot fi luate pentru pregătirea Brexit-ului.

Consiliul UE permite Poloniei introducerea unui sistem de plată defalcată împotriva fraudei în materie de TVA

Tot luni, Consiliul UE a aprobat cererea Poloniei privind introducerea unui sistem de plată defalcată a TVA începând cu 1 martie 2019, până la 28 februarie 2022. În cadrul acestui sistem, plata TVA se va face într-un cont bancar separat și blocat al furnizorului, deschis în Polonia, în concordanță cu facturile emise pentru furnizarea de bunuri sau servicii care prezintă un risc de fraudă și care, în general, fac obiectul mecanismului taxării inverse a TVA. Măsura specială se va aplica anumitor livrări de bunuri și servicii efectuate între entitățile impozabile, precum și afacerilor în regim B2B și va fi valabilă doar în cazul transferurilor bancare electronice. Pentru Polonia, acest sistem oferă mai multe garanții împotriva fraudei în materie de TVA.

Parlamentul European și Consiliul încă negociază Directiva privind protecția denunțătorilor de nereguli

Miercuri, 13 februarie a.c., Parlamentul European și Consiliul au discutat despre propunerea eurodeputaților de a include Directiva privind protecția denunțătorilor de nereguli în temeiul juridic al articolului 153 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU), dar și de atenuare a mecanismul de raportare, prin reducerea acestuia de la trei la două etape.

În problema prioritizării alertei nu s-a ajuns la un consens, dar acest subiect poate fi discutat pe viitor. Unele state membre, cum este cazul Belgiei, Irlandei, Bulgariei și Luxemburgului, sunt în favoarea simplificării, care ar permite denunțătorilor să se adreseze inițial fie canalului intern al companiei, fie unei autorități externe competente. Franța, pe de altă parte, este mult mai puțin favorabilă unei asemenea propuneri.

Următoarea sesiune de negocieri trilaterale va avea loc marți, 26 februarie a.c. Se preconizează că acordul interinstituțional privind această chestiune urmează să fie aprobat până la începutul lunii martie, cel târziu.

Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurență, și Inés María Bardón, secretarul de stat de finanțe din Spania, audiate în Comisia TAX3

În urma unui schimb de opinii, comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager, a urmărit discutarea situației actuale referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor făcute de Parlament din ultimii cinci ani, în special al stadiului actual al investigației fiscale în domeniul ajutorului de stat. Aceasta a comentat pe scurt hotărârea Tribunalului privind scutirile de taxe acordate de Belgia și și-a exprimat regretul cu privire la anularea deciziei Comisiei. Comisarul a subliniat, de asemenea, importanța punerii corecte în aplicare a legislației europene cu privire la combaterea fraudei fiscale și a insistat asupra necesității ca aceasta să fie realizată prin structuri permanente.

Secretarul de stat al finanțelor din Spania, Inés María Bardón, a explicat că guvernul de la Madrid a propus introducerea impozitătii economiei digitale în legislația internă până la atingerea unui acord la nivel european, la nivelul OCDE sau al țărilor din G20. Propunerea legislativă spaniolă este în acord cu cea a Comisiei, Inés María Bardón declarând că Spania este dispusă să își adapteze legislația în cazul în care Comisia propune o modificare a acesteia. În ceea ce privește renunțarea la principiul unanimității în materie fiscală, Spania este de acord ca UE să depășească aceste situații de blocaj și, prin urmare, s-a angajat să sprijine propunerea de schimbare cu votul cu majoritate calificată în materie fiscală.

Comisia Europeană a publicat o nouă „listă neagră” cu 23 de țări cu risc sporit de spălare a banilor și finanțare a terorismului

În data de 13 februarie a. c., Comisia Europeană a prezentat o nouă „listă neagră”, care cuprinde 23 de țări cu risc sporit de spălare a banilor și finanțare a terorismului, comparativ cu 16 în cea actuală. Printre altele, Comisia Europeană a inclus în document state precum Arabia Saudită și Panama, în vederea redobândirii încrederii cetățenilor în combaterea infracțiunilor financiare. În elaborarea acestei liste s-au folosit criterii mai stricte, în special privind transparența proprietarilor reali ai societăților și ai trusturilor (structuri de proprietate efectivă). Noua metodologie a fost contestată de state membre precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia sau Spania, îndeosebi din cauza includerii Arabiei Saudite. Parlamentul European și Consiliul au la dispoziție o lună pentru aprobarea listei, cu posibilitatea de prelungire a acesteia cu încă o lună.

Comisarul Moscovici, privind votul cu majoritate calificată în materie fiscală

La 21 februarie a.c., Pierre Moscovici, comisarul pentru Afaceri Economice și Financiare, Impozitare și Vamă, a participat la o masă rotundă privind reforma procesului decizional pentru politica fiscală a UE, organizată de think-tankul Bruegel din Bruxelles. Comisarul a explicat că, deși se aștepta la o multitudine de critici și opoziții din partea anumitor state membre, și-a dorit totuși deschiderea dezbaterii privind trecerea la votul cu majoritatea calificată în materie fiscală. În primul rând, acesta a susținut că regula de unanimitate este depășită și că sistemul de vot trebuie să se adapteze provocărilor actuale pentru a-și redobândi eficiența. În al doilea rând, înaltul oficial al Comisiei a respins argumentul suveranității statelor membre, deoarece acest sistem de vot, susține acesta, ar fi servit numai scopului protejării sistemelor fiscale naționale, despre care a afirmat că erau „la limita legalității”. Totodată, Moscovici, a menționat că principiul unanimității a blocat progresul în numeroasele reforme ale politicii fiscale, cum ar fi CCTB, TVA și impozitarea serviciilor digitale. În al treilea rând, Moscovici a susținut că actualul sistem fiscal european a costat Uniunea Europeană miliarde de euro, deoarece nu este capabil să combată în mod corespunzător evaziunea fiscală și fraudele fiscale. Ca ultim argument pentru trecerea la votul cu majoritate calificată, comisarul a subliniat că unanimitatea slăbește democrația, ivindu-se o problemă de reprezentare din moment ce un număr limitat de state membre blochează constant deciziile la nivelul Consiliului.

Conferința fiscală ETAF Tendințele viitoare ale impozitării, în 20 martie 2019

În data de 20 martie 2019, la Bruxelles, reprezentanți ai Comisiei Europene, membri ai Parlamentului European și cadre universitare vor participa la Conferința fiscală a ETAF privind Tendințele viitoare ale impozitării. În cadrul lucrărilor se vor discuta ultima propunere a Comisiei Europene de renunțare la principiul unanimității în materie fiscală, obiectivele programelor electorale și impactul Brexit-ului asupra politicii fiscale a UE.

Buletinul de știri în limba engleză poate fi consultat pe site-ul ETAF.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by