Proiect de expunere – Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC) 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de certificare şi servicii conexe

Standardul Internațional anterior privind Controlul Calităţii (ISQC) 1

Pentru a se asigura că sistemele de management ale firmelor continuă să fie puternice și susțin în mod eficient auditul de înaltă calitate și alte misiuni, IAASB a propus îmbunătățiri ale sistemelor de management al calității din firme, cunoscute anterior ca sisteme de control al calității. Acest proiect de expunere include o nouă abordare proactivă bazată pe riscurile unui sistem eficient de management al calității care creează fundamentul pentru o calitate consecventă a misiunilor.

Alte îmbunătățiri includ:

  • Creșterea responsabilităților conducerii firmei și îmbunătățirea structurilor de guvernanță ale acesteia;
  • Modernizarea standardului pentru un mediu din ce în ce mai complex, tratând inclusiv impactul tehnologiei, rețelelor și utilizării furnizorilor externi de servicii; și
  • Monitorizarea mai riguroasă a sistemelor de management al calității și remedierea deficiențelor.
Se recomandă consultarea notei explicative generale a IAASB, care însoțește acest proiect de expunere.

Respondenții sunt rugați să răspundă separat la proiectul de expunere și la nota explicativă generală. Termenul-limită pentru transmiterea răspunsurilor este 1 iulie 2019.

Pentru a consulta proiectul de expunere, vă rugăm să accesați site-ul IFAC.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by