Raport privind stadiul adoptării standardelor internaționale la nivel global

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat recent un raport referitor la stadiul adoptării standardelor internaționale la nivelul anului 2017. Conform acestui material, rata de adoptare a standardelor a crescut semnificativ în ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse de IFAC și de organismele sale membre.

În prezent, situația adoptării standardelor internaționale elaborate de IFAC și Fundația IFRS se prezintă astfel:

  • 79% din jurisdicții au adoptat Standardele Internaționale de Audit (ISA) pentru toate auditurile obligatorii;
  • 61% din jurisdicții au adoptat Codul etic al profesioniștilor contabili în întregime;
  • 55% din jurisdicții au făcut demersuri pentru adoptarea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), dintre care 9% au adoptat IPSAS-urile în întregime pentru toate entitățile din sectorul public;
  • Toate jurisdicțiile au preluat cel puțin o parte din dispozițiile prevăzute în Standardele Internaționale de Educație (IES), iar 20% au adoptat în întregime toate IES-urile pentru toți profesioniștii contabili;
  • 91% din jurisdicții au adoptat Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru toate sau pentru majoritatea entităților de interes public.
Mai multe informații aflați din Raportul publicat pe site-ul IFAC.

Written by

Leave a Reply

Message