Filiala Bucureşti

Consiliul Filialei
Funcţia Numele şi prenumele  Poza 
Preşedinte Andrei Aurel
Vicepreședinte Ana Carp
Vicepreședinte Alexandru Paru
Membru titular expert contabil Băzăvan Ioana
Membru titular expert contabil Bejinaru Valeriu Cristian
Membru titular expert contabil Cioc Mihaela
Membru titular expert contabil Ene Luminița
Membru titular expert contabil Nica Constantin Cristian
Membru supleant expert contabil Ghiur Alexandru
Membru supleant expert contabil Pirușcă Anastasia
Membru supleant contabil autorizat Urmuliță Claudia CV ro | CV en
Executivul Filialei
Atribuții de director executiv Stănciulescu Elena
Auditor de calitate Rădulescu Viviana
A. Serviciul evidență tablou
Șef serviciu  Gorețchi Sorina-Andreea
Consilier Dulgheru Cristina
Consilier statistician Lazăr Ionel Cristian
Consilier statistician Mihăilescu Gabriela
B. Serviciul organizare stagiu
Consultant formare  Pădureanu Silviu
C. Serviciul dezvoltare profesională continuă
 Consultant formare Călugăru Mădălina
 Referent Florescu Adriana
D. Serviciul etic și control respectare norme
 Consilier economic Rotaru Simona
E. Birou administrativ
Casier Olaru Florina
Referent financiar-contabil Popovici Luminița