Modalitatea de recunoaştere a titlului profesional acordat de CECCAR pe teritoriul altor state

În temeiul art. 36, alin. (1) din Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România “Cetăţenii români sau cetăţenii unui stat membru, deţinători ai unui titlu oficial de calificare român, care vor să dovedească, pentru a se putea stabili într-un stat membru, că au exercitat efectiv şi legal o profesie reglementată în România în decursul unei anumite perioade, adresează o cerere în acest sens autorităţilor române. Autoritatea română competentă eliberează solicitantului o adeverinţă, care reprezintă o dovadă suficientă a acestui fapt.”

În acest sens, profesioniştii contabili interesaţi de eliberarea unui document care să ateste statutul lor în cadrul organismului profesional, precum şi etapele urmate pentru dobândirea titlului profesional pot transmite la CECCAR o solicitare, însoţită de copia carnetului de membru şi a cărţii de identitate.

Persoanele interesate de recunoaşterea calificărilor profesionale au posibilitatea consultării următoarelor link-uri:

La nivelul statelor membre:

Comisia Europeană a elaborat cu sprijinul autorităţilor competente harta interactivă a profesiilor reglementate din fiecare stat.