Acordarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat cetăţenilor altor state membre care doresc să furnizeze servicii profesionale pe teritoriul României, cu titlu temporar sau ocazional

Acordarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat cetăţenilor care doresc să presteze profesia în România, cu titlu temporar sau ocazional, este condiţionată de depunerea la CECCAR a unui dosar care să conţină următoarele documente/informaţii:

  • declaraţia scrisă, potrivit modeluluicare să cuprindă informaţiile privind serviciile pe care le va presta persoana interesată, acoperirea asigurării sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind răspunderea profesională. Declaraţia se depune dacă solicitantul se află la prima cerere în România ori dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale şi se reînnoieşte o dată pe an dacă prestatorul intenţionează să reia furnizarea serviciilor profesionale cu titlu temporar sau ocazional;
  • dovada cetăţeniei solicitantului într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene;
  • atestatul de cunoaştere a limbii române;
  • dovada calificării profesionale;
  • dovada din care să rezulte domiciliul stabil într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării acesteia;
  • dovada din care să rezulte a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit;
  • dovada achitării taxei de analiză a dosarului.

Conţinutul dosarului are drept temei legal art. 26 din O.G. nr.65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Procedurile de acordare a dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat cetăţenilor străini care doresc să presteze profesia în România, cu titlu temporar sau ocazional, aprobate prin Decizia Biroului Permanent al CECCAR, nr. 13/304 din 21 martie 2013.